Hjälp & kontakt

Ämneskategorier på royalquiz

Alla frågor i frågesporterna på royalquiz är indelade i kategorier. I vissa frågesporter har du möjlighet att själv välja kategorier för frågorna, i andra är de förvalda eller väljs slumpvis.

Poängen med kategorierna är att du som tävlar ska kunna hitta frågor inom ämnen som du tycker är kul och att du själv ska ha möjlighet att påverka matchen beroende på intresse och kunskap.

Huvudkategorier

Våra stående huvudkategorier är Nöje, Kultur, Djur & Natur, Jorden runt, Historia, Teknik, Sport och Övrigt.

I varje huvudkategori ingår frågor i ämnen som är relaterade till kategorin.

Inom Nöje hittar du t.ex. film- och musikfrågor, inom Jorden runt kommer den som gillar geografi och frågor kring länder och platser att trivas.

I de frågesporter där du själv väljer kategori kommer du alltid att hitta de åtta huvudkategorierna.

Sport
Sport
Kategorin Sport täcker hela sportens värld, i tid och plats. Ingen sport eller sportrelaterad person eller händelse är för liten, frågan är bara om du minns. Gillar du fotboll? - välkommen!

Jorden runt
Jorden runt
Jorden runt är samlingsnamnet för hur vår värld ser ut och vad som händer i den. Det typiska ämnet är geografi och allt närliggande men även internationella händelser, folkslag, viss politik mm. Platser, resmål och spännande länder förstås!

Historia
Historia
Här hittar du frågor om alla händelser, platser, personer mm i det förflutna som vi känner till idag. Geografiskt och tidsmässigt täcker Historia hela vår värld och mänskliga verksamhet, även nutidshistoria.

Djur & natur
Djur & natur
Inom Djur & Natur hittar du det som uppenbart är "Djur" eller "Natur", dvs olika djur- och växtsorter, arter, bilologi mm, samt andra närliggande naturvetenskapliga ämnen. Människan och kroppen räknas ofta hit.

Kultur
Kultur
"Finkultur" till skillnad från Nöje. Inom Kultur hittar du alla klassiska kulturämnen som litteratur, konst, teater, klassisk musik samt ibland vissa andra humanioraämnen som mytologi, arkitektur och språk.

Nöje
Nöje
Inom Nöje hittar du populärkultur och underhållning från senare tid. Tex alla typer av filmfrågor och populärmusik (men inte klassisk musik). Gillar du dessutom tv-serier, kändisar, tecknade serier mm så är det här kategorin för dig.

Teknik
Teknik
Teknik handlar om alla tekniska, praktiska saker och prylar. Även teknikhistoriska händelser och personer sorteras hit. Är du svag för uppfinningar, fordon, datorer mm så har du hittat rätt.

Övrigt
Övrigt
Här hittar du just allt Övrigt. Hit hör allt som inte sorterar under någon av de övriga huvudkategorierna. Det kan vara olika fritidsaktiviteter, spel, mat & dryck mm eller blandad trivia-kunskap som man bara borde kunna
För musen över bilderna till höger för mer information om våra kategorier.

Specialkategorier

Vid sidan om de stående huvudkategorierna finns ett antal specialkategorier. Det är aktuella eller särskilt uppskattade ämnen -- nischade kategorier som passar dig med specialkunskap eller intresse inom specifika ämnen.
Musik

Kändisar

Tv-serier

Fotboll