Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt

11 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Kvävetetroxid · Dikväveoxid · Diväteoxid · Väteklorid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

244 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Gult · Grått · Rött

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en dricka · en blandning av ämnen · ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Kl · Sn · Si

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

264 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Brass · Tjack · Horse · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

167 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? I · J · Fe · O

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

585 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? metan · luft · eter · vatten

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

666 omgångar