Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Nej, motion ger oss energi. · Ja, annars dör vi. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi. · Nej, men om vi inte får energi sover vi bara.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb

149 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Järn · Syre · Kol · Väte

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

122 omgångar

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt -14

18 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Kvävetetroxid · Diväteoxid · Väteklorid · Dikväveoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

257 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett grundämne · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

37 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Rött · Grått · Gult

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en blandning av ämnen · ett grundämne · en dricka · ett kärnämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Kl · Si · Ki · Sn

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

304 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Tjack · Brass · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

185 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? O · J · I · Fe

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

687 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? vatten · eter · luft · metan

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

711 omgångar