Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

atomer och joner

Ex: exempel love life · asså jag · seriöst · tar det här

11 medelsvåra frågor

Skapad 4 maj

200 omgångar

Kemi-ämnen

Ex: Röv Röv · Röv · Röv · Röv

8 medelsvåra frågor

Skapad 28 apr

173 omgångar

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Nej, motion ger oss energi. · Ja, annars dör vi. · Nej, men om vi inte får energi sover vi bara. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb

213 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Syre · Väte · Kol · Järn

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

223 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Dikväveoxid · Kvävetetroxid · Väteklorid · Diväteoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

273 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · Ett kol · En ny växtsalva · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

42 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Rött · Gult · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

36 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en dricka · ett grundämne · en blandning av ämnen

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

23 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Sn · Kl · Si

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

371 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Brass · Horse · Kitt · Tjack

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

219 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · O · I · Fe

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

810 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? eter · vatten · metan · luft

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

898 omgångar