Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

atomer och joner

Ex: exempel asså jag · seriöst · love life · tar det här

11 medelsvåra frågor

Skapad 4 maj

113 omgångar

Kemi-ämnen

Ex: Röv Röv · Röv · Röv · Röv

8 medelsvåra frågor

Skapad 28 apr

107 omgångar

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Ja, annars dör vi. · Nej, men om vi inte får energi sover vi bara. · Nej, motion ger oss energi. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb

180 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Syre · Väte · Järn · Kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

191 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Diväteoxid · Dikväveoxid · Kvävetetroxid · Väteklorid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

270 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

40 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Grått · Gult · Rött · Lila prickigt på grön botten

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

34 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · ett grundämne · en dricka · en blandning av ämnen

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

22 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Sn · Kl · Si

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

359 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Kitt · Tjack · Brass · Horse

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

200 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · Fe · I · O

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

729 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · vatten · metan · eter

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

864 omgångar