Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

atomer och joner

Ex: exempel tar det här · seriöst · love life · asså jag

11 medelsvåra frågor

Skapad 4 maj

29 omgångar

Kemi-ämnen

Ex: Röv Röv · Röv · Röv · Röv

8 medelsvåra frågor

Skapad 28 apr

45 omgångar

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Ja, annars dör vi. · Nej, men om vi inte får energi sover vi bara. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi. · Nej, motion ger oss energi.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb

160 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Järn · Väte · Kol · Syre

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

156 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Diväteoxid · Väteklorid · Dikväveoxid · Kvävetetroxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

264 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett kol · Ett grundämne · Ett grundämne · En ny växtsalva

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

40 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Lila prickigt på grön botten · Gult · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

34 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en blandning av ämnen · ett grundämne · ett kärnämne · en dricka

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

22 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Kl · Si · Sn

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

314 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Tjack · Brass · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

195 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? Fe · O · I · J

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

715 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · vatten · eter · metan

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

739 omgångar