Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt

11 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Kvävetetroxid · Diväteoxid · Väteklorid · Dikväveoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

244 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Gult · Grått · Rött · Lila prickigt på grön botten

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en dricka · ett grundämne · ett kärnämne · en blandning av ämnen

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Kl · Si · Sn · Ki

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

268 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Kitt · Horse · Tjack · Brass

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

171 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? I · Fe · J · O

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

598 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? vatten · luft · metan · eter

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

672 omgångar