Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt

6 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Dikväveoxid · Diväteoxid · Väteklorid · Kvävetetroxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · Ett kol · En ny växtsalva · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Gult · Lila prickigt på grön botten · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett grundämne · ett kärnämne · en blandning av ämnen · en dricka

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Si · Ki · Kl · Sn

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

264 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Brass · Kitt · Horse · Tjack

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

161 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? O · Fe · I · J

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

576 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? eter · vatten · luft · metan

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

653 omgångar