Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt

6 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Väteklorid · Dikväveoxid · Diväteoxid · Kvävetetroxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett kol · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Grått · Lila prickigt på grön botten · Gult

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en dricka · en blandning av ämnen · ett kärnämne · ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Sn · Ki · Kl · Si

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

264 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Tjack · Kitt · Brass

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

162 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? O · I · Fe · J

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

576 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · metan · eter · vatten

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

654 omgångar