Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Dikväveoxid · Kvävetetroxid · Väteklorid · Diväteoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

229 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

25 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Gult · Lila prickigt på grön botten · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

15 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en blandning av ämnen · en dricka · ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

16 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Si · Sn · Ki · Kl

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

243 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Tjack · Brass · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

148 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · O · Fe · I

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

520 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · vatten · metan · eter

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

622 omgångar