Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Kol · Syre · Järn · Väte

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

57 omgångar

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt -14

14 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Dikväveoxid · Väteklorid · Diväteoxid · Kvävetetroxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

255 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett kol · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

37 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Grått · Rött · Lila prickigt på grön botten · Gult

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en blandning av ämnen · en dricka · ett grundämne · ett kärnämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Kl · Si · Sn · Ki

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

280 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Brass · Horse · Kitt · Tjack

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

172 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? Fe · J · I · O

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

619 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · eter · metan · vatten

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

687 omgångar