Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

atomer och joner

Ex: exempel seriöst · asså jag · tar det här · love life

11 medelsvåra frågor

Skapad 4 maj -15

235 omgångar

Kemi-ämnen

Ex: Röv Röv · Röv · Röv · Röv

8 medelsvåra frågor

Skapad 28 apr -15

194 omgångar

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Nej, men om vi inte får energi sover vi bara. · Ja, annars dör vi. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi. · Nej, motion ger oss energi.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb -15

227 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Väte · Järn · Syre · Kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan -15

246 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Kvävetetroxid · Dikväveoxid · Väteklorid · Diväteoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

282 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? En ny växtsalva · Ett kol · Ett grundämne · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

49 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Rött · Gult · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

39 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en blandning av ämnen · ett kärnämne · ett grundämne · en dricka

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

25 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Si · Sn · Kl

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

380 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Tjack · Kitt · Brass

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

234 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · O · Fe · I

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

868 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? eter · vatten · metan · luft

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

917 omgångar