Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Albin Lövmisse

Ex: Hur dog Albin snehet · snehet · snehet · snehet

8 medelsvåra frågor

Skapad 6 okt

7 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Diväteoxid · Kvävetetroxid · Väteklorid · Dikväveoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Gult · Lila prickigt på grön botten · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

31 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · ett grundämne · en blandning av ämnen · en dricka

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

20 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Sn · Si · Kl

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

264 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Brass · Tjack · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

162 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · Fe · O · I

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

577 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? metan · vatten · eter · luft

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

656 omgångar