Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Dikväveoxid · Väteklorid · Diväteoxid · Kvävetetroxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett kol · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Gult · Grått · Lila prickigt på grön botten

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

30 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en dricka · ett grundämne · en blandning av ämnen · ett kärnämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

19 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Sn · Si · Kl · Ki

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

262 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Kitt · Horse · Tjack · Brass

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

161 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · I · O · Fe

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

570 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? luft · vatten · metan · eter

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

644 omgångar