Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Väteklorid · Kvävetetroxid · Dikväveoxid · Diväteoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett kol

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Rött · Grått · Gult

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

30 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en blandning av ämnen · ett grundämne · en dricka

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

19 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Si · Sn · Ki · Kl

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

261 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Brass · Tjack · Horse · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

161 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? I · O · J · Fe

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

566 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? eter · luft · metan · vatten

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

644 omgångar