Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

atomer och joner

Ex: exempel asså jag · seriöst · tar det här · love life

11 medelsvåra frågor

Skapad 4 maj

85 omgångar

Kemi-ämnen

Ex: Röv Röv · Röv · Röv · Röv

8 medelsvåra frågor

Skapad 28 apr

87 omgångar

Ger solen oss energi?

Ex: Måste djur och människor ha energi? Nej, men om vi inte får energi sover vi bara. · Nej, motion ger oss energi. · Ja, men våra kroppar kan skapa energi. · Ja, annars dör vi.

7 medelsvåra frågor

Skapad 2 feb

176 omgångar

Kemi grundkurs del 1.

Ex: Vilket grundämne finns det mest av i universum? Kol · Syre · Järn · Väte

10 medelsvåra frågor

Skapad 14 jan

183 omgångar

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Väteklorid · Kvävetetroxid · Dikväveoxid · Diväteoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

269 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett grundämne · En ny växtsalva · Ett kol · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

40 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Lila prickigt på grön botten · Rött · Grått · Gult

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

34 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en dricka · ett grundämne · en blandning av ämnen

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

22 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Ki · Kl · Si · Sn

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

353 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Horse · Brass · Kitt · Tjack

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

199 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · Fe · O · I

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

728 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? metan · vatten · eter · luft

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

863 omgångar