Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Diväteoxid · Väteklorid · Kvävetetroxid · Dikväveoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

243 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett kol · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Grått · Gult · Lila prickigt på grön botten · Rött

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

30 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? ett kärnämne · en blandning av ämnen · en dricka · ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

19 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Kl · Si · Sn · Ki

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

260 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Kitt · Brass · Tjack · Horse

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

161 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? I · Fe · O · J

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

565 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? metan · eter · luft · vatten

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

644 omgångar