Frågesporter skapade av våra medlemmar

Frågesport om Kemi

Vad anväder du?

Ex: Vilken av dessa är lämpliga att dricka när du är törstig? Kvävetetroxid · Diväteoxid · Väteklorid · Dikväveoxid

6 medelsvåra frågor

Skapad 6 jan -11

242 omgångar

Hur mycket kan du om svavel?

Ex: Vad är svavel? Ett kol · En ny växtsalva · Ett grundämne · Ett grundämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 26 okt -10

35 omgångar

Svavel

Ex: Vilken färg brukar svavel ha? Rött · Gult · Lila prickigt på grön botten · Grått

10 medelsvåra frågor

Skapad 25 okt -10

29 omgångar

Svavel

Ex: Vad är svavel? en blandning av ämnen · ett grundämne · en dricka · ett kärnämne

10 medelsvåra frågor

Skapad 20 okt -10

19 omgångar

Kemi

Ex: Vad är kemiska beteckningen för Kisel? Kl · Si · Sn · Ki

10 medelsvåra frågor

Skapad 13 juni -10

256 omgångar

Droger

Ex: Vilket av följande är ett slangord för amfetamin? Tjack · Brass · Horse · Kitt

10 lätta frågor

Skapad 23 okt -09

156 omgångar

Kemi

Ex: Vilket är den kemiska beteckningen för järn? J · O · I · Fe

15 lätta frågor

Skapad 17 apr -08

558 omgångar

Vad kan du om Kemi

Ex: Vad är di-väte oxid? vatten · eter · metan · luft

12 medelsvåra frågor

Skapad 9 apr -08

641 omgångar